Prehľad o organizácii
RESCUE s.r.o. "v likvidácii"
Železničná 1068, 990 01 Veľký Krtíš
36638544
2022019439
Nemá
nezistený
08.06.2005
11.12.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod RESCUE s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RESCUE s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ RESCUE s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor RESCUE s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RESCUE s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti RESCUE s.r.o. "v likvidácii"


Kataster RESCUE s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy RESCUE s.r.o. "v likvidácii"