Prehľad o organizácii
OCS Operations Consulting, s.r.o.
Laskomerského 1116/4, 977 01 Brezno
36638552
2022029625
Nemá
nezistený
08.06.2005
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod OCS Operations Consulting, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OCS Operations Consulting, s.r.o.


Konateľ OCS Operations Consulting, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OCS Operations Consulting, s.r.o.


Prokurista OCS Operations Consulting, s.r.o.


Predmet činnosti OCS Operations Consulting, s.r.o.


Kataster OCS Operations Consulting, s.r.o.


Skrátené výkazy OCS Operations Consulting, s.r.o.