Prehľad o organizácii
MAWAKA INVEST GROUP, s.r.o.
Jókaiho 121/16, 984 01 Lučenec
36638561
2022013664
Nemá
nezistený
08.06.2005
Veľk.s drevom,stav.mat.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
97,9 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk MAWAKA INVEST GROUP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Tržby MAWAKA INVEST GROUP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,09
0,02
n/a
0,01

Zisk pred zdanením MAWAKA INVEST GROUP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €
transparex.sk

EBITDA MAWAKA INVEST GROUP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-5 €
-10 €
-15 €
-20 €
-25 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MAWAKA INVEST GROUP, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MAWAKA INVEST GROUP, s.r.o.


Konateľ MAWAKA INVEST GROUP, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MAWAKA INVEST GROUP, s.r.o.


Predmet činnosti MAWAKA INVEST GROUP, s.r.o.


Kataster MAWAKA INVEST GROUP, s.r.o.


Skrátené výkazy MAWAKA INVEST GROUP, s.r.o.