Prehľad o organizácii
BB-Invest a.s.
Lesnícka 672, 962 37 Kováčová
36638579
2022040911
Nemá
5-9 zamestnancov
09.06.2005
Príprava zvuk.nahrávok
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,06
2,26
10,8 %
64,9 tis. €
-53,7 %
2022/2021
12 tis. €
11,4 %
2022/2021
0,05
-55,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BB-Invest a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby BB-Invest a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
13 tis. €
12 tis. €
11 tis. €
10 tis. €
9 tis. €
transparex.sk
33,56
0,89
6,37
2,85

Zisk pred zdanením BB-Invest a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA BB-Invest a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BB-Invest a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BB-Invest a.s.


Predstavenstvo BB-Invest a.s.


Člen dozorného orgánu BB-Invest a.s.


Predmet činnosti BB-Invest a.s.


Kataster BB-Invest a.s.


Skrátené výkazy BB-Invest a.s.