Prehľad o organizácii
BOŘUTMONT, s.r.o.
Slobody 299, 987 01 Poltár
36638587
2022034982
SK2022034982
nezistený
09.06.2005
Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,06
0
65,9 %
-3,79 tis. €
16,5 %
2022/2021
5,79 tis. €
9,4 %
2022/2021
-0,02
15,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BOŘUTMONT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby BOŘUTMONT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,34
n/a
0

Zisk pred zdanením BOŘUTMONT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA BOŘUTMONT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BOŘUTMONT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BOŘUTMONT, s.r.o.


Konateľ BOŘUTMONT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BOŘUTMONT, s.r.o.


Predmet činnosti BOŘUTMONT, s.r.o.


Kataster BOŘUTMONT, s.r.o.


Skrátené výkazy BOŘUTMONT, s.r.o.