Prehľad o organizácii
A.D. - SERVIS, s.r.o.
Tatranská 93, 974 11 Banská Bystrica
36638595
2022025907
SK2022025907
3-4 zamestnanci
09.06.2005
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,88
2,18
0,04
185,9 %
-6,75 tis. €
-4,9 %
2022/2021
76,9 tis. €
323,7 %
2022/2021
-1,88
-185,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk A.D. - SERVIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby A.D. - SERVIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,47
-0,86
0,01
0,55

Zisk pred zdanením A.D. - SERVIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA A.D. - SERVIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod A.D. - SERVIS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A.D. - SERVIS, s.r.o.


Konateľ A.D. - SERVIS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A.D. - SERVIS, s.r.o.


Predmet činnosti A.D. - SERVIS, s.r.o.


Kataster A.D. - SERVIS, s.r.o.


Skrátené výkazy A.D. - SERVIS, s.r.o.