Prehľad o organizácii
Letispas s.r.o. "v likvidácii"
Okružná 3239, 900 01 Modra
36638609
2022019362
Nemá
nezistený
10.06.2005
22.04.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,17
89,5 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Letispas s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Letispas s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,11
n/a
8,58

Zisk pred zdanením Letispas s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Letispas s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Letispas s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Letispas s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ Letispas s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor Letispas s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Letispas s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti Letispas s.r.o. "v likvidácii"


Kataster Letispas s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy Letispas s.r.o. "v likvidácii"