Prehľad o organizácii
SLOVAK - FRANCE, s.r.o.
Zaježová 175, 962 63 Pliešovce
36638617
2022015501
Nemá
nezistený
11.06.2005
Maloobchod s odevmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
0,14
167,8 %
-144 €
-100,8 %
2015/2014
N/A
-0
-100,8 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk SLOVAK - FRANCE, s.r.o.


2014
2015
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby SLOVAK - FRANCE, s.r.o.


2014
2015
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,68
n/a
1,84

Zisk pred zdanením SLOVAK - FRANCE, s.r.o.


2014
2015
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA SLOVAK - FRANCE, s.r.o.


2014
2015
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SLOVAK - FRANCE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVAK - FRANCE, s.r.o.


Konateľ SLOVAK - FRANCE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVAK - FRANCE, s.r.o.


Predmet činnosti SLOVAK - FRANCE, s.r.o.


Kataster SLOVAK - FRANCE, s.r.o.


Skrátené výkazy SLOVAK - FRANCE, s.r.o.