Prehľad o organizácii
NAPREM, s.r.o.
Podkoreňová 3, 977 01 Brezno
36638641
2022015193
Nemá
nezistený
11.06.2005
31.10.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,33
-11,57
-0,3
97,2 %
-960 €
-706,7 %
2015/2014
N/A
-0,33
N/A
N/A

Zisk NAPREM, s.r.o.


2014
2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby NAPREM, s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,03
n/a
-13,44

Zisk pred zdanením NAPREM, s.r.o.


2014
2015
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
-100 €
-120 €
transparex.sk

EBITDA NAPREM, s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod NAPREM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NAPREM, s.r.o.


Konateľ NAPREM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NAPREM, s.r.o.


Predmet činnosti NAPREM, s.r.o.


Kataster NAPREM, s.r.o.


Skrátené výkazy NAPREM, s.r.o.