Prehľad o organizácii
LIZARDS s.r.o.
Sandrická 1058, 966 81 Žarnovica
36638650
2022020077
Nemá
nezistený
11.06.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,87
-0,87
-6,56 tis. €
-17 629,7 %
2020/2019
N/A
-0,87
-33 137,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk LIZARDS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby LIZARDS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
1,13
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením LIZARDS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA LIZARDS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod LIZARDS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LIZARDS s.r.o.


Konateľ LIZARDS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LIZARDS s.r.o.


Predmet činnosti LIZARDS s.r.o.


Kataster LIZARDS s.r.o.


Skrátené výkazy LIZARDS s.r.o.