Prehľad o organizácii
HEPA s.r.o.
Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
36638668
2022031880
Nemá
nezistený
11.06.2005
22.03.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod HEPA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HEPA s.r.o.


Konateľ HEPA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HEPA s.r.o.


Predmet činnosti HEPA s.r.o.


Kataster HEPA s.r.o.


Skrátené výkazy HEPA s.r.o.