Prehľad o organizácii
BEGBIE, s.r.o.
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
36638676
2022040966
SK2022040966
25-49 zamestnancov
14.06.2005
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,36
0,01
96,2 %
-112 tis. €
-364,2 %
2022/2021
7,3 mil. €
-0,4 %
2022/2021
-0,01
-402,4 %
2022/2021
36,7 mil. €
-99,7 %
2022/2021
N/A

Zisk BEGBIE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby BEGBIE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
47,15
0,04
0,37
1,13

Zisk pred zdanením BEGBIE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA BEGBIE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BEGBIE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BEGBIE, s.r.o.


Konateľ BEGBIE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BEGBIE, s.r.o.


Predmet činnosti BEGBIE, s.r.o.


Kataster BEGBIE, s.r.o.


Skrátené výkazy BEGBIE, s.r.o.