Prehľad o organizácii
MARPOL trend, s.r.o.
Športová 2264/128, 926 01 Sereď
36638692
2022018317
Nemá
0 zamestnancov
15.06.2005
Ost.stavebná inštalácia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,2
1,47
61,7 %
2,93 tis. €
410,1 %
2022/2021
30,5 tis. €
-20,8 %
2022/2021
0,08
353 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MARPOL trend, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby MARPOL trend, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
2,17
0,38
0,16
1,62

Zisk pred zdanením MARPOL trend, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MARPOL trend, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MARPOL trend, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MARPOL trend, s.r.o.


Konateľ MARPOL trend, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MARPOL trend, s.r.o.


Predmet činnosti MARPOL trend, s.r.o.


Kataster MARPOL trend, s.r.o.


Skrátené výkazy MARPOL trend, s.r.o.