Prehľad o organizácii
Food - Sale, s.r.o.
ul. Františkánov 18/A, 945 01 Komárno
36638706
2022035884
Nemá
nezistený
15.06.2005
26.03.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Food - Sale, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Food - Sale, s.r.o.


Konateľ Food - Sale, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Food - Sale, s.r.o.


Predmet činnosti Food - Sale, s.r.o.


Kataster Food - Sale, s.r.o.


Skrátené výkazy Food - Sale, s.r.o.