Prehľad o organizácii
HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.
Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica
36638722
2022018944
SK2022018944
10-19 zamestnancov
15.06.2005
Prevádzka šport.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,83
0,27
0,01
406,4 %
-645 tis. €
-103,3 %
2022/2021
1,76 mil. €
135 %
2022/2021
-0,83
-12,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

Tržby HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk
-70,07
-3,06
0,17
0,16

Zisk pred zdanením HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

EBITDA HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.


Predstavenstvo HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.


Člen dozorného orgánu HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.


Jediný akcionár a.s. HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.


Predmet činnosti HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.


Kataster HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.


Skrátené výkazy HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.