Prehľad o organizácii
GRAJCIAR, s.r.o.
976 61 Lučatín
36638731
2022017822
SK2022017822
20-24 zamestnancov
15.06.2005
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,1
6,05
20,1 %
78,8 tis. €
451 %
2022/2021
997 tis. €
43 %
2022/2021
0,08
412,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GRAJCIAR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby GRAJCIAR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
114,18
0,8
0,01
5,58

Zisk pred zdanením GRAJCIAR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA GRAJCIAR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod GRAJCIAR, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GRAJCIAR, s.r.o.


Konateľ GRAJCIAR, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GRAJCIAR, s.r.o.


Predmet činnosti GRAJCIAR, s.r.o.


Kataster GRAJCIAR, s.r.o.


Skrátené výkazy GRAJCIAR, s.r.o.