Prehľad o organizácii
HONTCOOP - odbytové družstvo producentov ovocia a zeleniny "v likvidácii"
Ipeľská ul. 275, 991 11 Balog nad Ipľom
36638749
2022030527
Nemá
nezistený
15.06.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,03
186,8 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk HONTCOOP - odbytové družstvo producentov ovocia a zeleniny "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby HONTCOOP - odbytové družstvo producentov ovocia a zeleniny "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-3,82
-0,87
n/a
0,03

Zisk pred zdanením HONTCOOP - odbytové družstvo producentov ovocia a zeleniny "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA HONTCOOP - odbytové družstvo producentov ovocia a zeleniny "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod HONTCOOP - odbytové družstvo producentov ovocia a zeleniny "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HONTCOOP - odbytové družstvo producentov ovocia a zeleniny "v likvidácii"


Likvidátor HONTCOOP - odbytové družstvo producentov ovocia a zeleniny "v likvidácii"


Štatutárny orgán HONTCOOP - odbytové družstvo producentov ovocia a zeleniny "v likvidácii"


Predmet činnosti HONTCOOP - odbytové družstvo producentov ovocia a zeleniny "v likvidácii"


Kataster HONTCOOP - odbytové družstvo producentov ovocia a zeleniny "v likvidácii"


Skrátené výkazy HONTCOOP - odbytové družstvo producentov ovocia a zeleniny "v likvidácii"