Prehľad o organizácii
MADATIS spol. s r.o.
Horné Štitáre 35, 956 03 Horné Štitáre
36638765
2022023322
Nemá
nezistený
15.06.2005
05.01.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,32
-0,32
2,57
0,2 %
-1,8 tis. €
-341 %
2015/2014
8,74 tis. €
-45,5 %
2015/2014
-0,32
-564,3 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk MADATIS spol. s r.o.


2014
2015
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby MADATIS spol. s r.o.


2014
2015
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
transparex.sk
n/a
1
n/a
401,93

Zisk pred zdanením MADATIS spol. s r.o.


2014
2015
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA MADATIS spol. s r.o.


2014
2015
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MADATIS spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MADATIS spol. s r.o.


Konateľ MADATIS spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MADATIS spol. s r.o.


Predmet činnosti MADATIS spol. s r.o.


Kataster MADATIS spol. s r.o.


Skrátené výkazy MADATIS spol. s r.o.