Prehľad o organizácii
PRO AGRO Servis s. r. o.
Kpt. Nálepku 1072/20, 071 01 Michalovce
36638773
2022019736
Nemá
nezistený
15.06.2005
Prenájom poľn.strojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,43
0,46
0
194,7 %
-51,7 tis. €
40,2 %
2017/2016
47,2 tis. €
-46 %
2017/2016
-0,43
11 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk PRO AGRO Servis s. r. o.


2014
2015
2016
2017
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby PRO AGRO Servis s. r. o.


2014
2015
2016
2017
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-17,05
-0,95
2,01
0,41

Zisk pred zdanením PRO AGRO Servis s. r. o.


2014
2015
2016
2017
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA PRO AGRO Servis s. r. o.


2014
2015
2016
2017
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod PRO AGRO Servis s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRO AGRO Servis s. r. o.


Konateľ PRO AGRO Servis s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRO AGRO Servis s. r. o.


Predmet činnosti PRO AGRO Servis s. r. o.


Kataster PRO AGRO Servis s. r. o.


Skrátené výkazy PRO AGRO Servis s. r. o.