Prehľad o organizácii
Lübeck D.D.D., s.r.o. "v likvidácii"
Sládkovičova 16, 976 81 Podbrezová
36638781
2022045663
Nemá
nezistený
15.06.2005
08.09.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Lübeck D.D.D., s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby Lübeck D.D.D., s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Lübeck D.D.D., s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Lübeck D.D.D., s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Lübeck D.D.D., s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Lübeck D.D.D., s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ Lübeck D.D.D., s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor Lübeck D.D.D., s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Lübeck D.D.D., s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti Lübeck D.D.D., s.r.o. "v likvidácii"


Kataster Lübeck D.D.D., s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy Lübeck D.D.D., s.r.o. "v likvidácii"