Prehľad o organizácii
SLEZÁK IVAN s.r.o.
Medený Hámor 23, 974 01 Banská Bystrica
36638790
2022017316
SK2022017316
20-24 zamestnancov
16.06.2005
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,21
0,66
1,2
67,8 %
246 tis. €
23,3 %
2022/2021
2,43 mil. €
22,3 %
2022/2021
0,21
-28,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SLEZÁK IVAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby SLEZÁK IVAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,6 mil. €
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
transparex.sk
55,91
0,32
0,15
4,3

Zisk pred zdanením SLEZÁK IVAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA SLEZÁK IVAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SLEZÁK IVAN s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLEZÁK IVAN s.r.o.


Konateľ SLEZÁK IVAN s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLEZÁK IVAN s.r.o.


Prokurista SLEZÁK IVAN s.r.o.


Predmet činnosti SLEZÁK IVAN s.r.o.


Kataster SLEZÁK IVAN s.r.o.


Skrátené výkazy SLEZÁK IVAN s.r.o.