Prehľad o organizácii
BENTOKOP s.r.o.
967 01 Kopernica
36638803
2022030934
SK2022030934
3-4 zamestnanci
16.06.2005
Dobýv.dekorač.kameňa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,08
1,08
17,8 %
31,9 tis. €
44,6 %
2022/2021
555 tis. €
-12,3 %
2022/2021
0,06
59,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BENTOKOP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby BENTOKOP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
700 tis. €
650 tis. €
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €
transparex.sk
40,65
0,82
0,02
3,22

Zisk pred zdanením BENTOKOP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA BENTOKOP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BENTOKOP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BENTOKOP s.r.o.


Konateľ BENTOKOP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BENTOKOP s.r.o.


Predmet činnosti BENTOKOP s.r.o.


Kataster BENTOKOP s.r.o.


Skrátené výkazy BENTOKOP s.r.o.