Prehľad o organizácii
Yxinn s.r.o.
Jelšovce 445, 951 43 Jelšovce
36638811
2022032749
Nemá
nezistený
16.06.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,09
-0,1
29,15
3 %
-1,62 tis. €
-114,4 %
2022/2021
24,4 tis. €
-64,5 %
2022/2021
-0,09
-186,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Yxinn s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Yxinn s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
2,51
0,97
n/a
33,74

Zisk pred zdanením Yxinn s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Yxinn s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Yxinn s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Yxinn s.r.o.


Konateľ Yxinn s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Yxinn s.r.o.


Predmet činnosti Yxinn s.r.o.


Kataster Yxinn s.r.o.


Skrátené výkazy Yxinn s.r.o.