Prehľad o organizácii
PM invention, s.r.o.
Prachatická 2248/35, 960 01 Zvolen
36638838
2022016392
SK2022016392
1 zamestnanec
16.06.2005
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,01
1,31
64,5 %
988 €
69,8 %
2022/2021
147 tis. €
-21,4 %
2022/2021
0
82,5 %
2022/2021
50,6 tis. €
-67,4 %
2022/2021
N/A

Zisk PM invention, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PM invention, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
transparex.sk
10,96
0,35
0,02
1,5

Zisk pred zdanením PM invention, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PM invention, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod PM invention, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PM invention, s.r.o.


Konateľ PM invention, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PM invention, s.r.o.


Predmet činnosti PM invention, s.r.o.


Kataster PM invention, s.r.o.


Skrátené výkazy PM invention, s.r.o.