Prehľad o organizácii
DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.
Sandrická 1096, 966 81 Žarnovica
36638846
2022033464
SK2022033464
10-19 zamestnancov
01.07.2005
Stolárske práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
-3,75
0,02
98,7 %
-37,4 tis. €
-3 614,6 %
2022/2021
1,39 mil. €
-0,9 %
2022/2021
-0,05
-1 948,6 %
2022/2021
2,06 tis. €
N/A

Zisk DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
transparex.sk
0,48
0,01
0,08
0,96

Zisk pred zdanením DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.


Konateľ DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.


Predmet činnosti DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.


Kataster DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.


Skrátené výkazy DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.