Prehľad o organizácii
HW Group, s.r.o.
Balkán 47, 960 01 Zvolen
36638854
2022030186
Nemá
nezistený
18.06.2005
Ost.zábav,voľnočas.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
2,96
25,1 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk HW Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Tržby HW Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
6,98
0,75
n/a
3,99

Zisk pred zdanením HW Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA HW Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod HW Group, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HW Group, s.r.o.


Konateľ HW Group, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HW Group, s.r.o.


Predmet činnosti HW Group, s.r.o.


Kataster HW Group, s.r.o.


Skrátené výkazy HW Group, s.r.o.