Prehľad o organizácii
JJK UNION, s. r. o.
Tatranská 52, 974 11 Banská Bystrica
36638862
2022022178
Nemá
nezistený
21.06.2005
Zemné práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk JJK UNION, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby JJK UNION, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-4,46
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením JJK UNION, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA JJK UNION, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod JJK UNION, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JJK UNION, s. r. o.


Konateľ JJK UNION, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JJK UNION, s. r. o.


Predmet činnosti JJK UNION, s. r. o.


Kataster JJK UNION, s. r. o.


Skrátené výkazy JJK UNION, s. r. o.