Prehľad o organizácii
ROYAL SLOVENSKO s.r.o.
Obchodná 3, 814 21 Bratislava
36638871
2022018482
Nemá
nezistený
21.06.2005
28.01.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod ROYAL SLOVENSKO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ROYAL SLOVENSKO s.r.o.


Konateľ ROYAL SLOVENSKO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ROYAL SLOVENSKO s.r.o.


Predmet činnosti ROYAL SLOVENSKO s.r.o.


Kataster ROYAL SLOVENSKO s.r.o.


Skrátené výkazy ROYAL SLOVENSKO s.r.o.