Prehľad o organizácii
AUREA REALITY, s.r.o.
Laskomerského 8, 977 01 Brezno
36638889
2022028074
Nemá
nezistený
21.06.2005
Prenájom ost.stroj.,tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk AUREA REALITY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby AUREA REALITY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením AUREA REALITY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA AUREA REALITY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AUREA REALITY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AUREA REALITY, s.r.o.


Konateľ AUREA REALITY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AUREA REALITY, s.r.o.


Predmet činnosti AUREA REALITY, s.r.o.


Kataster AUREA REALITY, s.r.o.


Skrátené výkazy AUREA REALITY, s.r.o.