Prehľad o organizácii
QESTOR, s. r. o.
J. C. Hronského 8980/15, 960 01 Zvolen
36638897
2022025346
Nemá
3-4 zamestnanci
21.06.2005
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,45
5,11
0,37
108,9 %
-12,4 tis. €
24,4 %
2022/2021
37 tis. €
88,1 %
2022/2021
-0,45
48,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk QESTOR, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby QESTOR, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,37
-0,09
0,27
0,99

Zisk pred zdanením QESTOR, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA QESTOR, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod QESTOR, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie QESTOR, s. r. o.


Konateľ QESTOR, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. QESTOR, s. r. o.


Predmet činnosti QESTOR, s. r. o.


Kataster QESTOR, s. r. o.


Skrátené výkazy QESTOR, s. r. o.