Prehľad o organizácii
Q.C., s.r.o.
Alexandra Matušku 4060/30, 974 01 Banská Bystrica
36638901
2022025940
SK2022025940
3-4 zamestnanci
21.06.2005
Kadernícke,kozmet.služ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,36
0,08
77,6 %
2,38 tis. €
122 %
2022/2021
159 tis. €
35,8 %
2022/2021
0,08
131,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Q.C., s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Q.C., s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
0,18
0,22
n/a
0,64

Zisk pred zdanením Q.C., s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Q.C., s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Q.C., s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Q.C., s.r.o.


Konateľ Q.C., s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Q.C., s.r.o.


Predmet činnosti Q.C., s.r.o.


Kataster Q.C., s.r.o.


Skrátené výkazy Q.C., s.r.o.