Prehľad o organizácii
ROLLIN BB, s.r.o.
Sládkovičova 88, 974 05 Banská Bystrica
36638919
2022027381
SK2022027381
1 zamestnanec
21.06.2005
Kovanie,lisovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,62
0,39
0,06
517,2 %
-48,5 tis. €
-100,5 %
2022/2021
50,3 tis. €
-33,5 %
2022/2021
-1,62
-198,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ROLLIN BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby ROLLIN BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
-1,42
-4,17
0,12
0,19

Zisk pred zdanením ROLLIN BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA ROLLIN BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ROLLIN BB, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ROLLIN BB, s.r.o.


Konateľ ROLLIN BB, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ROLLIN BB, s.r.o.


Predmet činnosti ROLLIN BB, s.r.o.


Kataster ROLLIN BB, s.r.o.


Skrátené výkazy ROLLIN BB, s.r.o.