Prehľad o organizácii
Hydro Extrusion Slovakia a.s.
Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom
36638927
2022019296
SK2022019296
250-499 zamestnancov
21.06.2005
Výroba hliníka
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,16
0
38,7 %
4,18 mil. €
29,4 %
2022/2021
116 mil. €
31,3 %
2022/2021
0,1
31,6 %
2022/2021
17,9 tis. €
490 tis. €

Zisk Hydro Extrusion Slovakia a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
transparex.sk

Tržby Hydro Extrusion Slovakia a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 mil. €
100 mil. €
80 mil. €
60 mil. €
40 mil. €
transparex.sk
1,63
0,61
0,09
1,86

Zisk pred zdanením Hydro Extrusion Slovakia a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
transparex.sk

EBITDA Hydro Extrusion Slovakia a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Hydro Extrusion Slovakia a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hydro Extrusion Slovakia a.s.


Predstavenstvo Hydro Extrusion Slovakia a.s.


Člen dozorného orgánu Hydro Extrusion Slovakia a.s.


Jediný akcionár a.s. Hydro Extrusion Slovakia a.s.


Predmet činnosti Hydro Extrusion Slovakia a.s.


Kataster Hydro Extrusion Slovakia a.s.


Skrátené výkazy Hydro Extrusion Slovakia a.s.