Prehľad o organizácii
Metabolic Centrum, s.r.o.
Horná 27, 962 21 Lieskovec
36638935
2022023971
Nemá
1 zamestnanec
22.06.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
22,43
2,7 %
105 €
-93 %
2022/2021
5,4 tis. €
0 %
2022/2021
0,01
-93 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Metabolic Centrum, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Metabolic Centrum, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk
1,16
0,97
0,42
32,89

Zisk pred zdanením Metabolic Centrum, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Metabolic Centrum, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Metabolic Centrum, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Metabolic Centrum, s.r.o.


Konateľ Metabolic Centrum, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Metabolic Centrum, s.r.o.


Predmet činnosti Metabolic Centrum, s.r.o.


Kataster Metabolic Centrum, s.r.o.


Skrátené výkazy Metabolic Centrum, s.r.o.