Prehľad o organizácii
APEL Zvolen s.r.o.
A. Hlinku 41, 960 01 Zvolen
36638943
2022022651
SK2022022651
1 zamestnanec
22.06.2005
Výroba ost.elektr.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,21
0,33
2,31
36,1 %
20,8 tis. €
77,5 %
2022/2021
99,1 tis. €
169 %
2022/2021
0,21
-8,7 %
2022/2021
2,54 tis. €
N/A

Zisk APEL Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby APEL Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
9,43
0,64
0,13
2,77

Zisk pred zdanením APEL Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA APEL Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod APEL Zvolen s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie APEL Zvolen s.r.o.


Konateľ APEL Zvolen s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. APEL Zvolen s.r.o.


Predmet činnosti APEL Zvolen s.r.o.


Kataster APEL Zvolen s.r.o.


Skrátené výkazy APEL Zvolen s.r.o.