Prehľad o organizácii
malček transport s.r.o.
A. Hlinku 2378/46, 960 01 Zvolen
36638951
2022019021
SK2022019021
1 zamestnanec
22.06.2005
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,1
2,23
24,1 %
5,81 tis. €
8,4 %
2022/2021
111 tis. €
15,7 %
2022/2021
0,08
12,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk malček transport s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby malček transport s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
1,73
0,76
0,16
4,27

Zisk pred zdanením malček transport s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA malček transport s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod malček transport s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie malček transport s.r.o.


Konateľ malček transport s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. malček transport s.r.o.


Predmet činnosti malček transport s.r.o.


Kataster malček transport s.r.o.


Skrátené výkazy malček transport s.r.o.