Prehľad o organizácii
WALYS, s.r.o.
Mostárenská 4203/4, 977 03 Brezno
36638960
2022041527
SK2022041527
3-4 zamestnanci
22.06.2005
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,13
0,27
36,8 %
107 tis. €
-32,3 %
2022/2021
1,16 mil. €
12,5 %
2022/2021
0,08
-36,9 %
2022/2021
33,9 tis. €
-57,1 %
2021/2020
N/A

Zisk WALYS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Tržby WALYS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
127,9
0,63
0,05
2,91

Zisk pred zdanením WALYS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

EBITDA WALYS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod WALYS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WALYS, s.r.o.


Konateľ WALYS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WALYS, s.r.o.


Predmet činnosti WALYS, s.r.o.


Kataster WALYS, s.r.o.


Skrátené výkazy WALYS, s.r.o.