Prehľad o organizácii
GEMER SORT, s.r.o.
Bukureštská 1, 040 13 Košice
36638978
2022021595
Nemá
nezistený
23.06.2005
Veľkoobchod s nápojmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod GEMER SORT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GEMER SORT, s.r.o.


Konateľ GEMER SORT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GEMER SORT, s.r.o.


Predmet činnosti GEMER SORT, s.r.o.


Kataster GEMER SORT, s.r.o.


Skrátené výkazy GEMER SORT, s.r.o.