Prehľad o organizácii
SINEC s.r.o.
Daxnerova 78, 985 05 Kokava nad Rimavicou
36638986
2022026501
SK2022026501
nezistený
24.06.2005
Pilovanie dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,18
0,26
1,15
31,2 %
6,85 tis. €
3 027,4 %
2022/2021
10,6 tis. €
0,18
2 037,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SINEC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby SINEC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
4,04
0,69
1,49
3,21

Zisk pred zdanením SINEC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA SINEC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SINEC s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SINEC s.r.o.


Konateľ SINEC s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SINEC s.r.o.


Predmet činnosti SINEC s.r.o.


Kataster SINEC s.r.o.


Skrátené výkazy SINEC s.r.o.