Prehľad o organizácii
IVAMIR, s.r.o.
Sadová 21, 976 13 Slovenská Ľupča
36639001
2022022519
SK2022022519
1 zamestnanec
24.06.2005
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,07
1,3
76,9 %
2,64 tis. €
15,4 %
2022/2021
109 tis. €
7,1 %
2022/2021
0,02
19,2 %
2022/2021
44,6 tis. €
-94,4 %
2022/2021
N/A

Zisk IVAMIR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby IVAMIR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
5,41
0,23
0,01
1,31

Zisk pred zdanením IVAMIR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA IVAMIR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod IVAMIR, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IVAMIR, s.r.o.


Konateľ IVAMIR, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IVAMIR, s.r.o.


Predmet činnosti IVAMIR, s.r.o.


Kataster IVAMIR, s.r.o.


Skrátené výkazy IVAMIR, s.r.o.