Prehľad o organizácii
KRENN, s.r.o.
Lúka 756/95, 976 62 Brusno
36639010
2022031429
SK2022031429
10-19 zamestnancov
25.06.2005
Ost.služ.posk.v lesníc.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,24
0,38
0,26
36,6 %
819 tis. €
96,1 %
2023/2022
12 mil. €
75,5 %
2023/2022
0,24
30,5 %
2023/2022
15,3 tis. €
684,4 %
2021/2020
N/A

Zisk KRENN, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby KRENN, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
328,97
0,63
0,05
4,11

Zisk pred zdanením KRENN, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA KRENN, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod KRENN, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KRENN, s.r.o.


Konateľ KRENN, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KRENN, s.r.o.


Predmet činnosti KRENN, s.r.o.


Kataster KRENN, s.r.o.


Skrátené výkazy KRENN, s.r.o.