Prehľad o organizácii
VIABETON, s.r.o.
Červená hora 1734, 963 01 Krupina
36639028
2022021320
SK2022021320
5-9 zamestnancov
25.06.2005
Výroba transport.betónu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
-0,01
0,05
147,2 %
2,1 tis. €
-76,5 %
2022/2021
1,2 mil. €
28,7 %
2022/2021
0
-85,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VIABETON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby VIABETON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
-40,56
-0,47
0,28
0,52

Zisk pred zdanením VIABETON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA VIABETON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VIABETON, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VIABETON, s.r.o.


Konateľ VIABETON, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VIABETON, s.r.o.


Predmet činnosti VIABETON, s.r.o.


Kataster VIABETON, s.r.o.


Skrátené výkazy VIABETON, s.r.o.