Prehľad o organizácii
Požgay, s.r.o.
962 04 Kriváň
36639036
2022025830
SK2022025830
1 zamestnanec
25.06.2005
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,3
0,24
0,22
223 %
-19,2 tis. €
40,2 %
2022/2021
66,1 tis. €
26,8 %
2022/2021
-0,3
33 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Požgay, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Požgay, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
-11,86
-1,23
0
0,22

Zisk pred zdanením Požgay, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Požgay, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Požgay, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Požgay, s.r.o.


Konateľ Požgay, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Požgay, s.r.o.


Predmet činnosti Požgay, s.r.o.


Kataster Požgay, s.r.o.


Skrátené výkazy Požgay, s.r.o.