Prehľad o organizácii
AUTOTRADE R.S., s.r.o.
Čerenčianska cesta 2379, 979 01 Rimavská Sobota
36639044
2022023388
SK2022023388
10-19 zamestnancov
25.06.2005
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,02
0,03
36,4 %
-6,24 tis. €
-29,6 %
2022/2021
594 tis. €
3 %
2022/2021
-0,01
-34,6 %
2022/2021
5,95 tis. €
126,4 %
2020/2019
N/A

Zisk AUTOTRADE R.S., s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby AUTOTRADE R.S., s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
700 tis. €
650 tis. €
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €
transparex.sk
2,79
0,64
0,04
0,79

Zisk pred zdanením AUTOTRADE R.S., s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA AUTOTRADE R.S., s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AUTOTRADE R.S., s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AUTOTRADE R.S., s.r.o.


Konateľ AUTOTRADE R.S., s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AUTOTRADE R.S., s.r.o.


Predmet činnosti AUTOTRADE R.S., s.r.o.


Kataster AUTOTRADE R.S., s.r.o.


Skrátené výkazy AUTOTRADE R.S., s.r.o.