Prehľad o organizácii
ŠPORTTEAM, s.r.o.
Janka Alexyho 2623/4, 984 03 Lučenec
36639052
2022028547
Nemá
nezistený
28.06.2005
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ŠPORTTEAM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

Tržby ŠPORTTEAM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 €
200 €
150 €
100 €
50 €
0 €
transparex.sk
0,89
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením ŠPORTTEAM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 €
150 €
100 €
50 €
0 €
transparex.sk

EBITDA ŠPORTTEAM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 €
150 €
100 €
50 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ŠPORTTEAM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ŠPORTTEAM, s.r.o.


Konateľ ŠPORTTEAM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ŠPORTTEAM, s.r.o.


Predmet činnosti ŠPORTTEAM, s.r.o.


Kataster ŠPORTTEAM, s.r.o.


Skrátené výkazy ŠPORTTEAM, s.r.o.