Prehľad o organizácii
OCEĽOMONT s.r.o.
Slnečná 309/12, 976 52 Čierny Balog
36639061
2022033552
SK2022033552
2 zamestnanci
28.06.2005
Výroba kov.konštrukcií
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,09
0,63
0,33
114,4 %
-14,1 tis. €
-153,1 %
2022/2021
186 tis. €
128,1 %
2022/2021
-0,09
-129,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk OCEĽOMONT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby OCEĽOMONT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
-3,34
-0,14
0,16
0,97

Zisk pred zdanením OCEĽOMONT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA OCEĽOMONT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod OCEĽOMONT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OCEĽOMONT s.r.o.


Konateľ OCEĽOMONT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OCEĽOMONT s.r.o.


Predmet činnosti OCEĽOMONT s.r.o.


Kataster OCEĽOMONT s.r.o.


Skrátené výkazy OCEĽOMONT s.r.o.