Prehľad o organizácii
Hotset SK s.r.o.
Hrádza 2168/68, 968 01 Nová Baňa
36639079
2022021617
SK2022021617
1 zamestnanec
28.06.2005
Maloob.so šport.potreb.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
5,75
15,7 %
456 €
-96 %
2022/2021
62,7 tis. €
-26,4 %
2022/2021
0,01
-95,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Hotset SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Hotset SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
6,13
0,84
0,16
7,44

Zisk pred zdanením Hotset SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Hotset SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Hotset SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hotset SK s.r.o.


Konateľ Hotset SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Hotset SK s.r.o.


Predmet činnosti Hotset SK s.r.o.


Kataster Hotset SK s.r.o.


Skrátené výkazy Hotset SK s.r.o.