Prehľad o organizácii
SK Machineri, s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
36639095
2022032606
Nemá
nezistený
28.06.2005
07.12.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,45
0,01
94,5 %
23,8 tis. €
641 tis. €
0,02
N/A
N/A

Zisk SK Machineri, s.r.o.


2014
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby SK Machineri, s.r.o.


2014
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,05
0,53
0,53

Zisk pred zdanením SK Machineri, s.r.o.


2014
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA SK Machineri, s.r.o.


2014
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SK Machineri, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SK Machineri, s.r.o.


Konateľ SK Machineri, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SK Machineri, s.r.o.


Predmet činnosti SK Machineri, s.r.o.


Kataster SK Machineri, s.r.o.


Skrátené výkazy SK Machineri, s.r.o.