Prehľad o organizácii
SOLENODON s.r.o.
Podlavická cesta 3671/41, 974 09 Banská Bystrica
36639109
2022031484
SK2022031484
1 zamestnanec
28.06.2005
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
0,77
0,78
107,6 %
-4,15 tis. €
-95,2 %
2022/2021
10,4 tis. €
2 741,7 %
2022/2021
-0,06
-53,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SOLENODON s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby SOLENODON s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,82
-0,08
0,12
1,37

Zisk pred zdanením SOLENODON s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA SOLENODON s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SOLENODON s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SOLENODON s.r.o.


Konateľ SOLENODON s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SOLENODON s.r.o.


Predmet činnosti SOLENODON s.r.o.


Kataster SOLENODON s.r.o.


Skrátené výkazy SOLENODON s.r.o.