Prehľad o organizácii
AKORD TVÁRNICE RK s.r.o.
Priemyselný areál za Váhom 1232, 034 81 Lisková
36639117
2022033662
SK2022033662
1 zamestnanec
28.06.2005
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,15
0,96
0,1
84,8 %
530 tis. €
1 210,8 %
2022/2021
1,21 mil. €
3 343,7 %
2022/2021
0,15
1 323,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AKORD TVÁRNICE RK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby AKORD TVÁRNICE RK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
83,25
0,15
0,1
0,23

Zisk pred zdanením AKORD TVÁRNICE RK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA AKORD TVÁRNICE RK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AKORD TVÁRNICE RK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AKORD TVÁRNICE RK s.r.o.


Konateľ AKORD TVÁRNICE RK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AKORD TVÁRNICE RK s.r.o.


Predmet činnosti AKORD TVÁRNICE RK s.r.o.


Kataster AKORD TVÁRNICE RK s.r.o.


Skrátené výkazy AKORD TVÁRNICE RK s.r.o.